About Us

Steve moedigt al geruime tijd een compromis aan en functioneert in het begin als een ingeschreven welzijnsspecialist in brouwerijproducten, stroomafwaartse olie en havens, op dat moment dienovereenkomstig als een minister, gids en schoolprediker.

Nadat hij echtelijke gebrokenheid is tegengekomen, is zijn energie huwelijksbegeleiding. Steve is al meer dan tien jaar een christelijke auteur en blogger. Hij heeft een diploma in wetenschap, goddelijkheid (2) en begeleiding.

Steve trouwde in 2007 met Sarah en ze hebben energie voor vredestichtingen. Ze hebben één kind en Steve heeft drie volwassen kleine meisjes. Steve is ook enthousiast over intrapersoonlijke strijd, vooral binnen verdriet, sinds het verlies van zijn kind, Nathanael, in 2014.